Monday, August 5, 2013

DPUMM

Koperasi Anak Generasi Usahawan Melayu Selangor Berhad (KAGUM) akan memperkenalkan Dewan Pembangunan Usahawan Melayu Malaysia(DPUMM)...Sunday, August 4, 2013

AKTIVITI KAGUM

Koperasi Anak Generasi Usahawan Melayu Selangor Berhad (KAGUM) akan menawarkan peluang-peluang, kemudahan-kemudahan dan pulangan kepada semua anggota Koperasi seperti berikut:
1.    Yuran pendaftaran RM 10.00 seumur hidup dan pembelian saham RM 100.00 sahaja(sekali sahaja)
2.    Pulangan 6% setahun bagi pelaburan saham yang dilaburkan
3.    Perlindungan insuran bagi kemalangan sakit,diman setiap ahli akan diberi “Medical Card”
4.    Dibawah perlindungan ini jugak ,tabung khairat kematian akan diadakan
5.    Tabung-tabung pembiayaan juga akan diadakan bagi

i.             Pembiayaan Perniagaan

ii.           Pembiayaan Peribadi

iii.          Pembiayaan Pelajaran
iv.          Pembiayaan Kenderaan


v.            Pembiayaan Perumahan


vi.          Program-program latihan dan bimbingan perniagaan akan diadakan bagi semua anggotavii.         Saham pelaburan emas

viii.       Skim dan pakej-pakej perlancongan akan diadakan dengan kerjasama KAGUM Selangor dan Kagum Hotels Indonesia.


Pelbagai lagi program-program akan diwujudkan bagi kemudahan dan pembangunan bersama dengan matlamat “Maju Melayu Martabat Bangsa”.