Sunday, August 4, 2013

AKTIVITI KAGUM

Koperasi Anak Generasi Usahawan Melayu Selangor Berhad (KAGUM) akan menawarkan peluang-peluang, kemudahan-kemudahan dan pulangan kepada semua anggota Koperasi seperti berikut:
1.    Yuran pendaftaran RM 10.00 seumur hidup dan pembelian saham RM 100.00 sahaja(sekali sahaja)
2.    Pulangan 6% setahun bagi pelaburan saham yang dilaburkan
3.    Perlindungan insuran bagi kemalangan sakit,diman setiap ahli akan diberi “Medical Card”
4.    Dibawah perlindungan ini jugak ,tabung khairat kematian akan diadakan
5.    Tabung-tabung pembiayaan juga akan diadakan bagi

i.             Pembiayaan Perniagaan

ii.           Pembiayaan Peribadi

iii.          Pembiayaan Pelajaran
iv.          Pembiayaan Kenderaan


v.            Pembiayaan Perumahan


vi.          Program-program latihan dan bimbingan perniagaan akan diadakan bagi semua anggotavii.         Saham pelaburan emas

viii.       Skim dan pakej-pakej perlancongan akan diadakan dengan kerjasama KAGUM Selangor dan Kagum Hotels Indonesia.


Pelbagai lagi program-program akan diwujudkan bagi kemudahan dan pembangunan bersama dengan matlamat “Maju Melayu Martabat Bangsa”.


No comments:

Post a Comment